รายงานการประชุม - สัมมนาวิชาการ
" อนาคต Black Pellets...เทคโนโลยีและการตลาด "
เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ที่ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 )
 | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | Download เอกสาร | รายชื่อผู้ลงทะเบียน
| รายชื่อบุคคล |
ค้นหารายชื่อ/บริษัท):
หน้าที่ : 1  |   หน้านี้หน้าที่ [  1  ]
 
ชื่อ
หน่วยงาน
Email
หนังสือเชิญ
1
นาย นิกร พรหมคต
บริษัท จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
jittaromson@gmail.com  
2
นาย จิรภัทร อิยทะสิงห์
Jiraphat Inthasing
ธนาคารต้นไม้เครือข่ายอำเภอนาวัง
TreeBank
treebankshop@gmail.com  
3
นาย นฤพล วันทูล
Naruepol Wantoon
บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จำกัด
Tree and energy development enterprise community Co., Ltd.
tbsrisomdej@gmail.com  
4
นาย สุรเดช ชนะพันธ์ภากร
Suradech Chanapanpakorn
Energy Division
SCG Cement Co.,Ltd.
suradecc@scg.com  
5
นาย ธารารัตน์ จริงจิตร
Tararut Jingjit
หจก. ตรังวุฒิชัย
Trang Wuttichai Limited Partnership
mr.piyachet@hotmail.com  
6
นาย นภดล ยงประเดิม
Nopphadol Yongpraderm
หจก. ตรังวุฒิชัย
Trang Wuttichai Limited Partnership
windvza@gmail.com  
7
นางสาว มณีนุช ทิมทอง
Maneenuch Thimthong

rammm2143@gmail.com  
8
นาย ธันยวุฒิ ลีลาปรีชาเลิศ
Thanyawuth Leelapreechalert
Energy business
Mitrphol Biopower
thanyawuth@outlook.com  
9
นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์
Kongkit Kokanutaporn
ฝ่ายบริหาร
บจก. ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์
secretary3@thaieasterngroup.com  
10
นาย อมรพงศ์ หิรัญวงศ์
Amornpong Hirunwng
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
Eucalyptus Technology company
amornpong_h@suankitti.com  
11
นางสาว ศุมิตรา ศรีพิเศษ
Sumittra Sripiset
Waste to Energy business
SCG cement
Sumittrs@scg.com  
12
นาย ทีระกรม ริปูราบ
Teeragom Riburab
ฝ่ายโครงการและขนส่ง
แหลมเขาวู้ดชิพ
teeragom_r@suankitti.com  
13
นาย สำราญ หาญทะเล
บริหาร
samran_h@suankitti.com  
14
นาย ณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์
ฝ่ายบริหาร
natapakorn_d@suankitti.com  
15
นาย เมธา ศิริศักดิ์ภิญโญ
ฝ่ายบริหาร
metha_s@suankitti.com  
16
นาย อิทธิพร ทิพยศร
Itthiporn Thipsorn
Rockstar
ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี
Toto_pond@hotmail.com  
17
นาย ก้องกิต โกกนุทาภรณ์
Kongkit Kokanutaporn
Administration
Thai Eastern Bio Power Co., Ltd.
secretary3@thaieasterngroup.com  
18
นาย อิทธิพร ทิพยศร
Itthiporn Thipsorn
Rockstar
ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี
Toto_pond@hotmail.com  
19
นาย โกวิท ผจงศิลป์
Kowit Phachongsil
บริษัท อินด์แม็ค กรุ๊ป จำกัด
INDMAC GROUP CO.,LTD
kowit@indmac.co.th  
20
นาย อัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์
Akarin Vongapirat
บจก. บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้
BNS Wood Industry Co., Ltd.
bnswood@gmail.com  
21
นาย อภิชาติ จันทร์หอม
Atiwat green power co.,ltd.
atheewat@gmail.com  
22
นาง จินดา ส่งเสรมกิจเจริญ
Chinda Songsermkitcharoen
Atiwat green power co.,ltd.
Atiwat green power co., ltd.
chindasong55@gmail.com  
23
Mr จักริน ชินบำรุงตระกูล
CHAKRIN SHINBUMRUNGTRAKUL

CHAKRIN INTERNATIONAL
TONYSHIN51@GMAIL.COM  
24
นาย อัตถากร กระจ่างสวัสดิ์
Athakorn krajangsawasdi
สตาร์ แมคคานิค
Star Mechanic
athakornkr@hotmail.com  
หน้าที่ : 1  |   หน้านี้หน้าที่ [  1  ]
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com