วันไม้เศรษฐกิจไทย 2562
" ปลูกง่าย ตัดได้ ขายดี มีมาตรฐาน "
5 มกราคม พ.ศ. 2562
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ประเด็นและหัวข้อน่าสนใจ
กิจกรรมที่น่าสนใจ
  - ตลาดของผู้ซื้อ – ผู้ขาย ทั้งในและต่างประเทศ
  - เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในงานป่าไม้(ไทย)
  - มาตรฐานประเทศไทย…สู่…ตลาดสากล
  - ปาล์มเศรษฐกิจ - พลิกวิกฤติ เป็นโอกาส
   
การเสวนา เวทีสาธารณะ
  - พรรคใหน ? หัวใจ “ ไม้เศรษฐกิจ”
  - เสวนา กฏหมายป่าไม้ไปถึงไหน “ปลดล็อค ติดล็อค”