วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน
ลำดับที่ รายการเอกสาร Download
1 โครงการสัมมนา " วันไม้เศรษฐกิจไทย " วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 Download
2 แบบแสดงความจำนง สนับสนุนหรือบริจาคเงิน กิจกรรมวันไม้เศรษฐกิจไทย Download
3 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (กรณีไม่สามารถบันทึกแบบ Online ได้) Download
4 แผนที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ Download
6 แบบฟอร์มและช่องทางการชำระเงินสนับสนุนกิจกรรม  
     
 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com