วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน
Untitled Document


นิทรรศการและการนำเสนอของหน่วยงาน - ผู้ประกอบการ

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

หน่วยงานองค์กร - เอกชน ที่ยืนยันการสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ยุทธศาสตร์ ด้านเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0)


คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry)


บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
ในกลุ่มสวนกิตติ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


JC Service Co.,Ltd.


บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด


บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
(Forest Solutions Company Limited)บริษัท คอนโทรลยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)


IND-MAC GROUP CO., LTD.บริษัท ไทยโซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(Bureau Veritas: Thailand)


บริษัท ไทยเบพเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
Thai Beverage Energy Company Limited

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
SGS (Thailand) Ltd.บริษัท สยามฟอร์เรสทรี จำกัด
(ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน))การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(EGAT)

ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)
SUPERBLOCK Public Co,. Ltd

บริษัท สยามทรีดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com