วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน
- อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- ก้าวสู่ระบบการรับรองด้านป่าไม้มาตรฐานระดับสากล
- งานผู้ซื้อ พบ ผู้ขาย - พบผู้ประกอบการ Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
- แจกกล้าไม้เศรษฐกิจ
- ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) - ธนาคารไม้เศรษฐกิจของประชาชน
- สถาบันไม้เศรษฐกิจครบวงจร / กองทุนไม้เศรษฐกิจ
- ไม้เศรษฐกิจกับอนาคตพลังงานชีวมวลในประเทศและต่างประเทศ
ภาพบรรยากาศงาน วันไม้เศรษฐกิจไทย (5 มกราคม พ.ศ. 2560)
 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com