อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.1
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Wood Industries Driven SDG Thailand 4.1

5 - 6 มกราคม 2561 ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน

 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com