กล้าไม้โตเร็ว (Seedling)

กล้ายูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) สายพันธุ์ดีต่าง ๆ
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
1 บริษัท สยามทรีดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด คุณอิสระ (เนส)
081 - 588 4806
D11 , D12
2 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด 097 - 074 4294   
กล้ากระถินอะเคเซีย (Acacia Spp.)
1 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด  097 - 074 4294