เครือข่ายผู้ประกอบการ Wood Pellet
Username
Password

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
และหารือในโครงการ Wood Pellets สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น
เร็ว ๆ นี้ (Comming Soon)
กรุงเทพ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
รายละเอียดที่นี่ !

สำหรับผู้ประกอบการ Wood Pellet ที่มีความประสงค์ จะเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับโดยสากล และการจัดทำระบบควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่ หรือ Chain of Custody : CoC โดยท่านสามารถเป็นสมาชิกเครือข่าย พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่ T-CERN จะให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่อไป


รายงานผลการเสวนา " อนาคต Black Pellets ... เทคโนโลยีและการตลาด "
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รายละเอียดที่นี่ !


  เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 097 - 074 4294     Email : info@t-cern.org
Website : www.t-cern.org