ความรู้ความเข้าใจ การปลูกไม้มีค่า

(ไม้โตเร็ว ไม้รอบตัดฟันปานกลาง ไม้รอบตัดฟันช้า)