วันไม้เศรษฐกิจไทย 2563
" ปลูกง่าย ตัดได้ ขายดี มีมาตรฐาน "
5 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
| 2559 | 2560 | 2561 |