วันไม้เศรษฐกิจไทย 2563
" เศรษฐกิจไม้...ได้พลังงานไฟฟ้า "
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจเพื่อรองรับแผนงานกิจการไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากภาคเกษตร
วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพ (รถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 
 
 
| 2559 | 2560 | 2561 |