โครงการ "ปลูกเพื่อความสุข"
Grow for Happiness

ปัจจุบันนี้มีที่ดินที่ว่างเปล่า ที่เจ้าของที่ดินยังไม่มีโครงการจะทำอะไร ประกอบกับในอนาคตไม่ช้าก็นาน ที่ดินว่างเปล่าเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บภาษี ในอัตราที่ค่อนข้างสูง อย่าปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป เมื่อมีที่ดินที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ หรือ ยังไม่มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ เปลี่ยนที่ดินเหล่านั้นมาปลูกไม้ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้โตปานกลาง และไม้ที่ปลูกไว้เก็บเกี่ยวในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ที่ดินเหล่านั้นไม่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า กลับทำให้เกิดรายได้ เกิดพื้นที่สีเขียวไว้เก็บกักคาร์บอนได้ อีทั้งจะทำให้ดินบริเวณดังกล่าวนั้น มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากการทับถมของใบไม้ รวมถึงการที่ต้นไม้สามารถตรึงธาตุอาหารบางอย่างมาเก็บสะสมไว้ในดินด้วย นี่คือ ที่มาของโครงการที่เรียกว่า " ปลูกเพื่อความสุข " ซึ่งประกอบ ด้วย " 3สุข – 3 ปีมีเงิน " คือ

สุขที่ 1 : ความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะในที่ดินรกร้างว่างเปล่า (สุขที่ได้ใช้ที่ดิน)
สุขที่ 2 : ความสุขที่ได้เงิน – เนื่องจากโครงการมีการรับซื้อไม้ทั้งหมดตามความต้องการ
สุขที่ 3 : ความสุขที่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโลกร้อนปัจจุบันนี้ " ไม้ทุกชนิด " ตลาดมีความต้องการมาก โดยสามารถแบ่งขายได้ทุกส่วน โดยไม้ที่มีคุณภาพดี จะถูกนำไปแปรรูป เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง ไม้เพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ส่วนที่เหลือ จะถูกนำไปบด ย่อยในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ พวกไม้อัด และสุดท้าย คือการนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ทั้งในอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อน และ โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยระหว่างทางนั้น สามารถเข้าโครงการประเมิน และ ซื้อ - ขาย คาร์บอน เครดิต ได้

" หากคุณมีที่ดินว่างเปล่า เปลี่ยนมันมาเป็นเงิน.... ดีไหม "
ท่านสามารถเลือก รูปแบบ เลือกชนิดไม้ ได้เป็นอิสระ ตามความพอใจ เราพร้อมให้คำแนะนำ ตั้งแต่ ชนิดไม้ที่เหมาะสม ในการปลูก การเตรียมการปลูก การดูแลรักษา รวมไปถึงการจัดจำหน่าย บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด สามารถเข้าไปช่วยท่านตามความประสงค์ของลูกค้า ประกอบด้วย
  - เตรียมที่ดิน
- จัดหากล้าไม้
- รับจ้างปลูก
- รับจ้างดูแลและบริหารจัดการ
- จัดทำระบบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
- จัดทำระบบประเมินและ
- ซื้อ - ขาย คาร์บอน เครดิต

กล้าพร้อมปลูก ซึ่งผ่านการทำให้แกร่ง (Hardening) แล้ว และ ต้นไม้ที่ปลูกแล้วอายุ 5 เดือน

กระถินอะเคเซีย (ลูกผสม) หรือ เทพณรงค์ อายุ 2 ปี 6 เดือน

ยูคาลิปตัส อายุ 2 ปี 6 เดือน (เลือกสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาแล้ว)

รูปแบบการปลูกบนคันนา ร่วมกับนาข้าว

รูปแบบการปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง

 

 

 

 

 
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 089 - 117 0419
Email : sutep@thaiforestsolutions.com    Line ID: