กล้าไม้โตเร็ว (Seedling)

กล้ายูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) สายพันธุ์ดี
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
1 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด 097 - 074 4294   
2 วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้หมู่ 8 บ้านเหล่าดอนไฮ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด : นายสุกัน นรดิษฐ์ 086 - 326 5026  
3 แปลงผลิตกล้าพันธุ์แท้ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 097 - 074 4294   
4 แปลงผลิตกล้าพันธุ์แท้ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

กล้ากระถินอะเคเซีย (Acacia spp.)
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
1 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด  097 - 074 4294  (ลูกผสม - เทพณรงค์)
2 วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้หมู่ 8 บ้านเหล่าดอนไฮ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด : นายสุกัน นรดิษฐ์ 086 - 326 5026 (ลูกผสม - เทพณรงค์ )
3 แปลงผลิตกล้าพันธุ์แท้ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 097 - 074 4294  (ลูกผสม - เทพณรงค์ )
4 แปลงผลิตกล้าพันธุ์แท้ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธา 097 - 074 4294  (ลูกผสม)
 
** สั่งจองกล้าและรับกล้าไม้ ภายใน 45 วัน **
กล้าไม้มีค่า
รอบตัดฟันปานกลาง (5 - 10 ปี )
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
       
       
       
       

รอบตัดฟันยาว (15 - 30 ปี )
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน