โครงการ "ปลูกเพื่อความสุข"
Grow for Happiness

        แนวคิดในการสร้างความร่วมมือกัน ในทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการปลูกไม้ ในพื้นที่ที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน ภายใต้ความต้องการของภาคเอกชนที่ใช้ไม้อยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงรองรับความต้องการการใช้ไม้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยมีเป้าหมาย

" 3สุข – 3 ปีมีเงิน " คือ

สุขที่ 1 : ความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะในที่ดินรกร้างว่างเปล่า (สุขที่ได้ใช้ที่ดิน)
สุขที่ 2 : ความสุขที่ได้เงิน – เนื่องจากโครงการมีการรับซื้อไม้ทั้งหมดตามความต้องการ
สุขที่ 3 : ความสุขที่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโลกร้อน

" หากคุณมีที่ดินว่างเปล่า เปลี่ยนมันมาเป็นเงิน.... ดีไหม "

เป้าหมายของการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในหลากหลายรูปแบบในรัศมี 100 กิโลเมตร รอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงจากไม้ โดยมีการส่งเสริมและเกษตรพันธะสัญญารับซื้อคืน ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาควิชาการ โดยเป็นการเพิ่มเติมหรือร่วมมือในโครงการที่กรมป่าไม้ให้ทุนสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

  (1) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) โครงการส่งเริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
(3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
(4) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

กล้าพร้อมปลูก ซึ่งผ่านการทำให้แกร่ง (Hardening) แล้ว และ ต้นไม้ที่ปลูกแล้วอายุ 5 เดือน

กระถินอะเคเซีย (ลูกผสม) หรือ เทพณรงค์ อายุ 2 ปี 6 เดือน

ยูคาลิปตัส อายุ 2 ปี 6 เดือน (เลือกสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาแล้ว)

รูปแบบการปลูกบนคันนา ร่วมกับนาข้าว

รูปแบบการปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง

 

 

 

 

 
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 097 - 074 4294
Email : sutep@thaiforestsolutions.com    Line ID: fss009