การบริการให้คำปรึกษาและบริการ
บริหารจัดการพื้นที่สำหรับไม้เศรษฐกิจ (โตเร็ว-โตปานกลาง-โตช้า)
รับจัดการที่ดินว่างเปล่า เพื่อลดการเสียภาษีที่ดิน

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ : 089 - 117 0419
หากท่านมีที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า หรือปลูกพืชเกษตรอื่น ๆ แล้ว ประสบปัญหาด้านการขาดทุน หรือต้องใช้เงินลงทุนมากและอยากจะปลูกไม้ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้โตปานกลาง และไม้ที่มีมูลค่าสูง แบบปลูกทังแปลง หรือปลูกเสริมในพื้นที่เกษตร อื่น ๆ ท่านสามารถปรึกษาเราได้

 • บริษัทฯ มีประสบการณ์และมีที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในทุกมิติ
 • บริษัทฯ จะให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผน การปลูกไม้โตเร็วทั้งระบบ
 • บริษัทฯ รับจ้างในการปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก รวมไปถึงการดูแลรักษา ตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้ เรามีอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
 • บริษัทฯ บริการให้ตำปรึกษาด้านตลาด รวมถึงรับซื้อไม้ ที่ได้จากการปลูก เพื่อใช้ ขาย หรือ ส่งต่อให้กับภาคอุตสาหกรรมในเชิงระบบ
 • บริษัทฯ มีกล้าไม้คุณภาพดี ทั้งที่ผลิตเอง และ เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ผู้ผลิตกล้า ที่เรากล้ายืนยันว่ามาจากแหล่งแม่พันธฺุ์ที่ดี และมีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่น่าพอใจ
 • แม่พันธุ์ดีและการส่งเสริมการผลิตกล้าไม้คุณภาพดี


  ถ้าคุณมีที่ดินรกร้าง - ว่างเปล่า และต้องการมีรายได้ คุณปรึกษากับเรา

  บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
  Forest Solutions Co., Ltd.
  สำนักงานใหญ่ :
  36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 (ต่อสาย ดร.สุเทพ ) โทรสาร : 02 - 579 1977  มือถือ : 089 - 117 0419
  Email : sutep@thaiforestsolutions.com         Line ID: